PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA ORDINARĂ CONVOCATĂ PENTRU 25.10.2023, ORELE 15:00

Proiectul ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară din 25.10.2023, ora 15:00

           

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al unității administrativ teritoriale Marghita, județul Bihor pe anul 2023

 

Inițiator: primar Marcel Emil Sas Adascaliții
Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrarea domeniului public și privat