PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA ORDINARĂ CONVOCATĂ PENTRU 16.10.2023, ORELE 18:00

𝐒𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐀𝐂𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐈𝐋𝐈𝐔𝐋 𝐋𝐎𝐂𝐀𝐋 𝐀𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐈𝐏𝐈𝐔𝐋𝐔𝐈 𝐌𝐀𝐑𝐆𝐇𝐈𝐓𝐀 𝐈𝐍 𝐒𝐄𝐃𝐈𝐍𝐓𝐀 𝐄𝐗𝐓𝐑𝐀𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐑𝐀, 𝐋𝐔𝐍𝐈, 𝟏𝟔.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐎𝐑𝐄𝐋𝐄 𝟏𝟖:𝟎𝟎, 𝐂𝐔 𝐔𝐑𝐌𝐀𝐓𝐎𝐀𝐑𝐄𝐀 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐄 𝐃𝐄 𝐙𝐈:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării finanțării rambursabile interne cu un plus de maxim 29.500.000 lei în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor aferente unor proiecte de investiții de interes local.
Inițiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al unității administrativ teritoriale Marghita, județul Bihor pe anul 2023.
Inițiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII

3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la Hotărârea nr.65 din 28.03.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice D.A.L.I. pentru investiția: „Renovare energetică moderată a Spitalului Municipal „Dr. Pop Mircea” Marghita – Corp ATI” derulat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență a României, conform – Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, cu modificările și completările ulterioare
Inițiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII