PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ PENTRU 16.02.2024, ORELE 10:00

𝐒𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐀𝐂𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐈𝐋𝐈𝐔𝐋 𝐋𝐎𝐂𝐀𝐋 𝐀𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐈𝐏𝐈𝐔𝐋𝐔𝐈 𝐌𝐀𝐑𝐆𝐇𝐈𝐓𝐀 𝐈𝐍 𝐒𝐄𝐃𝐈𝐍𝐓𝐀 𝐄𝐗𝐓𝐑𝐀𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐑𝐀, 𝐉𝐎𝐈, 𝟏𝟓.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐎𝐑𝐄𝐋𝐄 𝟏𝟐:𝟎𝟎, 𝐂𝐔 𝐔𝐑𝐌𝐀𝐓𝐎𝐀𝐑𝐄𝐀 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐄 𝐃𝐄 𝐙𝐈:

1. Proiectul ordinii de zi pentru ședința extraordinară convocată de îndată online, din 15.02.2024, ora 12:00. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 167 din 09.08.2023, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici-fază SF pentru obiectivul de investiții ,,Realizarea unui coridor de mobilitate integrat în Municipiul Marghita – componenta 2”.
Inițiator: Primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 254 din 14.12.2023 privind aprobarea proiectului intitulat “REALIZAREA UNUI CORIDOR DE MOBILITATE INTEGRAT ÎN MUNICIPIUL MARGHITA – COMPONENTA 2”.
Inițiator: Primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII