PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ PE DATA 29.04.2024, ORELE 13:00

𝐒𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐀𝐂𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐈𝐋𝐈𝐔𝐋 𝐋𝐎𝐂𝐀𝐋 𝐀𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐈𝐏𝐈𝐔𝐋𝐔𝐈 𝐌𝐀𝐑𝐆𝐇𝐈𝐓𝐀 𝐈𝐍 𝐒𝐄𝐃𝐈𝐍𝐓𝐀 𝐄𝐗𝐓𝐑𝐀𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐑𝐀, 𝐋𝐔𝐍𝐈, 𝟐𝟗.𝟎𝟒.𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐎𝐑𝐄𝐋𝐄 𝟏𝟑:𝟎𝟎, 𝐂𝐔 𝐔𝐑𝐌𝐀𝐓𝐎𝐀𝐑𝐄𝐀 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐄 𝐃𝐄 𝐙𝐈:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al unității administrativ-teritoriale Marghita, județul Bihor, pentru anul 2024.

Inițiator: Primar Marcel Emil Sas Adăscăliții

      2. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii și a indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 24 februarie 2020, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea proiectului pentru obiectul de investiție „Reabilitarea, extinderea și modernizarea Colegiului Național Octavian Goga, clasele 0-VIII”, parte componentă a proiectului Centrul Educațional Multifuncțional Octavian Goga – Marghita, cod SMIS 125905.

Inițiator: Primar Marcel Emil Sas Adăscăliții