PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA ORDINARĂ CONVOCATĂ PE DATA 22.04.2024, ORELE 13:00

𝐒𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐀𝐂𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐈𝐋𝐈𝐔𝐋 𝐋𝐎𝐂𝐀𝐋 𝐀𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐈𝐏𝐈𝐔𝐋𝐔𝐈 𝐌𝐀𝐑𝐆𝐇𝐈𝐓𝐀 𝐈𝐍 𝐒𝐄𝐃𝐈𝐍𝐓𝐀 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐑𝐀, 𝐋𝐔𝐍𝐈, 𝟐𝟐.𝟎𝟒.𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐎𝐑𝐄𝐋𝐄 𝟏𝟑:𝟎𝟎, 𝐂𝐔 𝐔𝐑𝐌𝐀𝐓𝐎𝐀𝐑𝐄𝐀 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐄 𝐃𝐄 𝐙𝐈:
 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a UAT Marghita pe anul 2024.
Inițiator: Primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII
 
2. Proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase de pe raza municipiului Marghita pe anul 2024.
Inițiator: Primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII
 
3. Proiect de hotărâre pentru indexarea cu rata inflației de 10,4% conform datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică, respectiv rotunjirea la leu a nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, care constă într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și amenzi, pentru anul 2025.
Inițiator: Primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII
 
4. Proiect de hotărâre pentru aprobare alipire numere cadastrale și cuprindere în domeniul public al terenului situat pe str. Nicolae Bălcescu nr. 19, administrat de Serviciul Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubritate – SPAACS Marghita.
Inițiator: Primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII
 
5. Raport de activitate al directorului Serviciului Public de Alimentare cu Apă Canalizare și Salubritate Marghita pe anul 2023.
Prezintă: dl. ec. Papai Iosif
 
6. Proiect de hotărâre pentru însușirea raportului privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrul I al anului 2024 și stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor și ținerea la zi a Registrului agricol.
Inițiator: Primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII
7. Probleme curente