PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 27.06.2023

Proiectul ordinii de zi  pentru şedinţa  ordinară convocată pentru data de 27.06. 2023 ora 13,00:

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2023

             Initiator: primar Marcel Emil SAS-ADASCALITII

             Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de parteneriat între municipiul Marghita și SC Top Events SRL Oradea pentru organizarea „Zilelor Culturale Margitene pe anul 2023 „

              Initiator: primar Marcel Emil SAS-ADASCALITII

             Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat

                                               Comisia juridica

  

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „MĂSURI DE REGENERARE URBANĂ ÎN MUNICIPIUL MARGHITA –Zona Centrală” 

                             Initiator: primar Marcel Emil SAS-ADASCALITII

                             Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat

 

  1. Proiect de hotarâre privind aprobarea documentației studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Construire piste de biciclete în Municipiul Marghita, județul Bihor”, derulat in cadrul P.N.R.R.

                             Initiator: primar Marcel Emil SAS-ADASCALITII

                             Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat

 

  1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de mobilitate urbană pentru municipiul Marghita pe perioada 2021-2027 ,

        Initiator: primar Marcel Emil SAS-ADASCALITII

                             Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat

 

  1. Informare privind activitatea de apărare împotriva incendiilor și protecţie civilă desfăşurată de Compartimentul situaţii de urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al primarului pe semestrul I anul 2023

                      Prezintă : Compartiment Situaţii de urgenta din cadrul aparatului de specialitate al primarului

 

      7. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe din fondul locativ al Municipiul Marghita, respectiv apartamentul nr.5 din imobilul situat în Marghita, str. Litoralului, nr.4. 

      8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării cheltuielilor neeligibile, respectiv actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție
„ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AGRICOLE ÎN MUNICIPIUL MARGHITA, JUDEȚUL BIHOR”

 

 

 

Intocmit

Secretar general

Cornelia Demeter