PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 27.04.2023 

 Proiectul ordinii de zi  pentru şedinţa ordinară din 27.04.2023, orele 13,00 la sediul Primăriei Municipiului Marghita

 

 1. Depunerea juramântului domnului Giarca Sorin Florin consilier local supleant, validat prin Hotărârea Civilă   43/2023 din data de 5 aprilie 2023  pronunțată de Judecătoria Marghita , judeţul Bihor

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Marghita nr. 149 din 23.10.2021  pentru stabilirea comisiilor de specialitate ale  Consiliului Local al municipiului Marghita

                 Iniţiator: Primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII

                  Raport de avizare : Comisia juridica

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2023

         Iniţiator: Primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII

         Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzi, pentru anul 2024 la nivelul UAT Municipiul Marghita  

                Iniţiator: Primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII

               Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat

      5.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  privind proiectul „Refacere carosabil str.  Dunării, Vâlcelelor, Toamnei  şi Oituz  din Municipiul Marghita”, finanţat prin bugetul  local.

          Iniţiator: Primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII

          Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de teren între Municipiul Marghita şi persoane fizice privind terenuri învecinate situate în zona Calea Republicii – str. Garoafei

          Iniţiator: Primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII

          Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat;                             

          Comisia  juridică 

 1. Proiect de hotărâre pentru actualizarea preţului de vânzare a terenurilor aferente unor construcţii cu destinaţia de garaje, aprobate spre vânzare prin HCL nr. 132/29.11.2018

          Iniţiator: Primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII

          Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat

 1. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidentele contabile si trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Marghita , în vederea scoaterii din funcţiune şi după caz  a casării bunurilor propuse la casare 

           Iniţiator: Primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII

           Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Marghita  la Programul privind casarea autovehiculelor uzate,  derulat în cofinanţare cu Administraţia Fondului pentru Mediu

          Iniţiator: Primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII

                      Raport de avizare:  Comisia de mediu, turism si agricultură

 

 1.   Proiect de  hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil și a situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2022  ale Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubritate Marghita

          Iniţiator: Primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII

                      Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat

 

      11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Balanţei Apei pe anul 2022 pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita  ( S.P.A.A.C.S)

          Iniţiator: Primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII

                      Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

                                                     Comisia de mediu, turism si agricultură

 

 

 1. Raport de activitate al directorului Serviciului Public de Alimentare cu Apă Canalizare si  Salubritate   Marghita pe anul 2022

                      Prezinta : dl. ec. Papai Iosif

 

      13. Proiect de hotărâre pentru însușirea raportului  privind  stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrul I al anului 2023 și  stabilirea unor  măsuri pentru eficientizarea înscrierii  datelor și ținerea la zi a Registrului agricol.

            Iniţiator: Primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII

                       Raport de avizare:  Comisia de mediu, turism si agricultură

 

 1.   Probleme curente

 

 

Intocmit

Secretar General

Cornelia DEMETER