Proiectul ordinii de zi pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată pentru data de 19.10.2022

Proiectul Ordinii de zi pentru şedinţa ordinara a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată pentru data de
20 octombrie 2022

 

 
1.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2022
                         Iniţiator : primar Marcel-Emil SAS-ADASCALITII
                         Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat