Proiectul ordinii de zi pentru ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată pentru data de 31.10.2022

Proiectul Ordinii de zi pentru şedinţa extrordinară de îndată a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată pentru data de 31 octombrie 2022
 1. Proiect de de hotărâre privind participarea la ,,Programul de realizare a pistelor de biciclete” pentru proiectul: ,,Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-infrastructurii pentru biciclete în Municipiul Marghita, județul Bihor”
Inițiator: primar Marcel-Emil Sas-Adăscăliții
Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrarea domeniului public și privat
Comisia agricultură, mediu, turism