Proiectul ordinii de zi pentru ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată pentru data de 05 august 2022, orele 13:00

Proiectul Ordinii de zi

   Pentru sedinta extraordinara convocata de indata  a Consiliului Local al Municipiului Marghita  pentru data de vineri  5.08. 2022 , orele 13, pe platforma online de videoconferinţă.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării „Zilelor Culturale Marghitene „ în perioada 2-11.09.2022

              Initiator: primar Marcel Emil SAS ADASCALITII

              Raport de avizare: Comisia de buget finante si Comisia de cultura

 

        2.Proiect de hotarare  privind prelungirea dreptului de concesiune directă a unui teren, în suprafață de totală de 2156 mp, aparținand domeniului privat al municipiului Marghita, către proprietarii construcțiilor

                 Initiator: primar Marcel Emil SAS ADASCALITII

        Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat