PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ PENTRU 20.09.2023, ORELE 13:00

 Proiectul Ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată de îndată în 20 septembrie 2023, ora 13:00
 
   Pentru actualizarea valorii pentru obiectivul “Furnizare, instalare echipamente si dotări pentru internatul Colegiului National “Octavian Goga” si spaţiul multifuncţional sportiv recreativ”derulat în cadrul proiectului “Construire centru educaţional multifuncţional Octavian Goga – Marghita, cod SMIS 125905 si revocarea HCL Marghita nr. 186 din 14.09.2023.
 

             Iniţiator: primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII

             Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public privat