PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ PENTRU 14.12.2023, ORELE 13:00

𝐒𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐀𝐂𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐈𝐋𝐈𝐔𝐋 𝐋𝐎𝐂𝐀𝐋 𝐀𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐈𝐏𝐈𝐔𝐋𝐔𝐈 𝐌𝐀𝐑𝐆𝐇𝐈𝐓𝐀 𝐈𝐍 𝐒𝐄𝐃𝐈𝐍𝐓𝐀 𝐄𝐗𝐓𝐑𝐀𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐑𝐀, 𝐕𝐈𝐍𝐄𝐑𝐈, 𝟏𝟒.𝟏𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐎𝐑𝐄𝐋𝐄 𝟏𝟑:𝟎𝟎, 𝐂𝐔 𝐔𝐑𝐌𝐀𝐓𝐎𝐀𝐑𝐄𝐀 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐄 𝐃𝐄 𝐙𝐈:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2023

Iniţiator: primar Marcel Emil SAS ADASCALIŢII

Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public-privat

 

  2. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr.1003 din 04.12.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a  Municipiului Marghita pe anul 2023

Iniţiator: primar Marcel Emil SAS ADASCALIŢII

Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public-privat

 

  3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea angajării primăriei municipiului Marghita să finalizeze fizic si să  implementeze integral proiectul, operaţiunea din bugetul propriu aferentă furnizării şi instalării aparatelor de radiologie, pentru ca proiectul „Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montată a judeţului Bihor, îmbunătăţirea accesului şi dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervenţiilor medicale în situații de urgență – faza Full Aplication” – “Integrated project for sustainable development in the mountain area of Bihor County, improvement of acces and development in health care services in case of medical interventions for emergency situations – FA Phase”, cod eMS ROHU 449 să poată fi realizat / să fie declarat funcțional / operațional 

Iniţiator: primar Marcel Emil SAS ADASCALIŢII

Raport de avizare: Comisia juridică , dezvoltare regională, integrare europeană,cooperare transfrontalieră şi

                               Comisia buget finanţe si administrarea domeniului public-privat

   4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind administrarea, întreținerea și exploatarea parcărilor publice cu plată și a parcărilor de domiciliu din Municipiul Marghita

Iniţiator: primar Marcel Emil SAS ADASCALIŢII

Raport de avizare: Comisia juridică , dezvoltare regională, integrare europeană,cooperare transfrontalieră şi

                               Comisia buget finanţe si administrarea domeniului public-privat

                               Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului

   5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind ridicarea, transportarea, depozitarea și eliberarea vehiculelor oprite sau staționate  neregulamentar, a vehiculelor expuse la vânzare, fără autorizare și a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public și privat al Municipiului Marghita

Iniţiator: primar Marcel Emil SAS ADASCALIŢII

Raport de avizare: Comisia juridică , dezvoltare regională, integrare europeană,cooperare transfrontalieră şi

                               Comisia buget finanţe si administrarea domeniului public-privat

                               Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului

 

 

   6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului intitulat ,, Realizarea unui coridor de mobilitate integrat in Municipiul Marghita-componenta 1” şi a cheltuielilor aferente

Iniţiator: primar Marcel Emil SAS ADASCALIŢII

Raport de avizare :Comisia buget finanţe si administrarea domeniului public-privat

 

   7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului intitulat ,, Realizarea unui coridor de mobilitate integrat in Municipiul Marghita-componenta 2” şi a cheltuielilor aferente

Iniţiator: primar Marcel Emil SAS ADASCALIŢII

Raport de avizare :Comisia buget finanţe si administrarea domeniului public-privat