PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ PENTRU 14.09.2023, ORELE 16:00

    Proiectul Ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată de îndată în 14 septembrie 2023, ora 16:00

    1. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii pentru obiectivul “Furnizare, instalare echipamente si dotări pentru internatul Colegiului National “Octavian Goga” si spaţiul multifuncţional sportiv recreativ” derulat în cadrul proiectului  “Construire centru educaţional multifuncţional Octavian Goga – Marghita , cod SMIS 125905.

             Iniţiator: primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII

             Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public privat