PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ PENTRU 04.01.2024, ORELE 14:00

𝐒𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐀𝐂𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐈𝐋𝐈𝐔𝐋 𝐋𝐎𝐂𝐀𝐋 𝐀𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐈𝐏𝐈𝐔𝐋𝐔𝐈 𝐌𝐀𝐑𝐆𝐇𝐈𝐓𝐀 𝐈𝐍 𝐒𝐄𝐃𝐈𝐍𝐓𝐀 𝐄𝐗𝐓𝐑𝐀𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐑𝐀,𝐉𝐎𝐈 𝟎𝟒.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐎𝐑𝐄𝐋𝐄 𝟏𝟑:𝟎𝟎, 𝐂𝐔 𝐔𝐑𝐌𝐀𝐓𝐎𝐀𝐑𝐄𝐀 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐄 𝐃𝐄 𝐙𝐈:
 
1.Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor 1 si 2 ale Hotărârii Consiliului Local cu nr. 202 din 26.09.2023 privind participarea la “Programului de realizare a pistelor pentru biciclete” și aprobarea indicatoriilor tehnico-economici fază SF pentru proiectul:
,,Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete în Municipiul Marghita, județul Bihor”
Inițiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii deficitului secțiunii de dezvoltare sursa E buget local și aprobarea utilizării excedentului sursa A buget local și sursa E unități subordonate UAT Municipiul Marghita în anul bugetar 2024.
Inițiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
3. Proiect de hotărâre privind organizarea reţeleicolare a unităţilor deș învăţământ preuniversitar de stat și particular de pe raza unităţii administrativș teritoriale Marghita pentru anul şcolar 2024-2025.
Inițiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII