PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ PENTRU 03.11.2023, ORELE 15:00

𝐒𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐀𝐂𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐈𝐋𝐈𝐔𝐋 𝐋𝐎𝐂𝐀𝐋 𝐀𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐈𝐏𝐈𝐔𝐋𝐔𝐈 𝐌𝐀𝐑𝐆𝐇𝐈𝐓𝐀 𝐈𝐍 𝐒𝐄𝐃𝐈𝐍𝐓𝐀 𝐄𝐗𝐓𝐑𝐀𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐑𝐀, 𝐕𝐈𝐍𝐄𝐑𝐈, 𝟎𝟑.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐎𝐑𝐄𝐋𝐄 𝟏𝟓:𝟎𝟎, 𝐂𝐔 𝐔𝐑𝐌𝐀𝐓𝐎𝐀𝐑𝐄𝐀 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐄 𝐃𝐄 𝐙𝐈:
 
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 167 din 09.08.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico – economici – fază SF pentru obiectivul de investiții ,,Realizarea unui coridor de mobilitate integrat in Municipiul Marghita-componenta 2” cu modificările şi completările ulterioare
Iniţiator: primar, Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII
 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 101 din 10.05.2023 pentru aprobarea documentatiei studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Construirea de locuințe pentru tineri” derulat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență a României, conform – Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus , cu modificările si completările ulterioare.
Iniţiator: primar, Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII