PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ PENTRU 01.11.2023, ORELE 13:00

𝐒𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐀𝐂𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐈𝐋𝐈𝐔𝐋 𝐋𝐎𝐂𝐀𝐋 𝐀𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐈𝐏𝐈𝐔𝐋𝐔𝐈 𝐌𝐀𝐑𝐆𝐇𝐈𝐓𝐀 𝐈𝐍 𝐒𝐄𝐃𝐈𝐍𝐓𝐀 𝐄𝐗𝐓𝐑𝐀𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐑𝐀, 𝐌𝐈𝐄𝐑𝐂𝐔𝐑𝐈, 𝟎𝟏.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐎𝐑𝐄𝐋𝐄 𝟏𝟔:𝟎𝟎, 𝐂𝐔 𝐔𝐑𝐌𝐀𝐓𝐎𝐀𝐑𝐄𝐀 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐄 𝐃𝐄 𝐙𝐈:
 
 
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.166 din 09.08.2023 cu completările și modificările ulterioare privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici-fază SF pentru obiectivul de investiții ,,Realizarea unui coridor de mobilitate integrat in Municipiul Marghita-componenta 1”.
Iniţiator. Primar, Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII