PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ PE DATA 25.06.2024, ORELE 13:00

 

Ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor  legate de proiectul Măsuri de regenerare urbană in Municipiul Marghita- Zona centrală ” SMIS 303537
         Raport de avizare Comisia de buget finanțe si administrarea domeniului public si privat 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 93 din 15.05.2024  privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul Centru Educational Multifunctional Octavian  Goga, SMIS 324520
         Raport de avizare Comisia de buget  finanțe si administrarea domeniului public si privat