PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ PE DATA 15.05.2024, ORELE 12:00

Proiectul Ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată de indată din 15.05.2024 , ora 12:00

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul

“Reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor Bibliotecii Municipale “Ioan Munteanu” pentru a crea un centru cultural recreativ, modernizarea parcului central și realizarea culoarului pietonal de legătură în zona centrala pentru a integra zona cultural socială centrală a municipiului”, SMIS 324557

             Iniţiator: primar Marcel Emil SAS ADĂSCĂLITII

             Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat

                               Comisia juridică dezvoltare regională, integrare europeană,cooperare transfrontalieră

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Centru Multifuncțional Recreativ Marghita”SMIS 324515

           Iniţiator: primar Marcel Emil SAS ADĂSCĂLITII

       Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat

                                  Comisia juridică dezvoltare regională, integrare europeană,cooperare transfrontalieră

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Centru Educațional Multifuncțional ”Octavian Goga” SMIS 324520

            Iniţiator: primar Marcel Emil SAS ADĂSCĂLITII

           Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat

                                  Comisia juridică dezvoltare regională, integrare europeană,cooperare transfrontalieră

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor poziţii din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Marghita şi constituirea unor numere cadastrale în vederea deschiderii de cărţi funciare noi pentru terenuri ce reprezintă drumul de exploatare din extravilanul Municipiului Marghita-sat Cheţ.

                   Iniţiator: primar Marcel Emil SAS ADĂSCĂLITII

               Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat

 

 

               Intocmit

              Cornelia DEMETER

              Secretar general