PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ PE DATA 04.04.2024, ORELE 15:00

   𝐒𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐀𝐂𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐈𝐋𝐈𝐔𝐋 𝐋𝐎𝐂𝐀𝐋 𝐀𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐈𝐏𝐈𝐔𝐋𝐔𝐈 𝐌𝐀𝐑𝐆𝐇𝐈𝐓𝐀 𝐈𝐍 𝐒𝐄𝐃𝐈𝐍𝐓𝐀 𝐄𝐗𝐓𝐑𝐀𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐑𝐀, 𝐉𝐎𝐈, 𝟎𝟒.𝟎𝟒.𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐎𝐑𝐄𝐋𝐄 𝟏𝟓:𝟎𝟎, 𝐂𝐔 𝐔𝐑𝐌𝐀𝐓𝐎𝐀𝐑𝐄𝐀 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐄 𝐃𝐄 𝐙𝐈:
 
   1.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 262 din 21.12.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiție „EXTINDEREA REȚELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN MUNICIPIUL MARGHITA” derulat în cadrul „Programului vizând sisteme de alimentare cu apă , canalizare și epurare a apelor uzate” finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu și din Bugetul local
Inițiator: primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
   2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza D.A.L.I. și participarea la „Programul vizând sisteme de alimentare cu apă , canalizare și epurare a apelor uzate” pentru proiectul: „EXTINDEREA REȚELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN MUNICIPIUL MARGHITA ”finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu- A.F.M. și din Bugetul local.
Inițiator: primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII