Proiectul ordinii de zi pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată pentru data de 28.12.2022 

Proiectul ordinii de zi pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată pentru data de 28.12.2022, orele 13:00


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor utilizate pentru administrarea domeniului public și privat al Municipiului Marghita. 
Inițiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII 

Raport de avizare: Comisia de buget finanțe, administrarea domeniului public si privat