PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 21.06.2023

Proiectul ordinii de zi  pentru şedinţa extraordinară convocată de îndată  din 21.06. 2023 ora 11,00:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii pentru trecerea în proprietatea publică a Municipiului Marghita din proprietatea publică a UAT- Judeţul Bihor a imobilului Bazin didactic de înot, situat in Marghita str. Progresului F.N., identificat în CF nr. 104077 Marghita, nr. cadastral 104077-C1

    Initiator : primar Marcel Emil SAS ADASCALITII

    Raport de avizare. Comisia juridică