PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 21.03.2023 

Proiectul ordinii de zi pentru şedinţa ordinară convocată pentru 21.03.2023, orele 14:00

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul
2023.
 

 

Inițiator: primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii

Raport de specialitate: Comisia de  administrare a domeniului public si privat