Proiectul ordinii de zi pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată pentru data de 20.02.2023 

Proiectul ordinii de zi  pentru şedinţa extraordinară  convocată pentru 20.02.2023 orele 13:00

  1. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr.10 din 30.01.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.9/2021 privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita și instituțiilor subordonate.

Iniţiator: Primar Marcel Emil SAS-ADASCALITII

Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat

 

  1. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr.9 din 30.01.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.19/2021 pentru modificarea art.33 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Marghita, județul Bihor pentru anul 2020-2024

Iniţiator: Primar Marcel Emil SAS-ADASCALITII

Raport de avizare: Comisia de buget finanţe şi administrarea domeniului public si privat

 

  1. Proiect de hotărâre  privind modificarea si completarea Organigramei, a Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita pentru anul 2023.

Iniţiator: Primar Marcel Emil SAS-ADASCALITII

Raport de avizare: Comisia juridică, dezvoltare regională, integrare europeană

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2015 pentru stabilirea valorii maxime care poate fi acordată finanţării proiectelor culturale depuse de asociaţiile nonprofit în baza legii 350/2005

 Iniţiator: viceprimar Zsolt DEMIAN

 Raport de avizare: Comisia de buget finanţe şi administrarea domeniului public si privat

 

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2023

 Iniţiator: Primar Marcel Emil SAS-ADASCALITII

 Raport de avizare: Comisia de buget finanţe şi administrarea domeniului public si privat

 

  1. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Municipal „Dr. Pop Mircea” – Marghita – Dotare cu Lift, Municipiul Marghita, str. Eroilor, nr. 14, judeţul Bihor „

       Iniţiator: Primar Marcel Emil SAS-ADASCALITII

       Raport de avizare: Comisia de buget finanţe şi administrarea domeniului public si privat

                                      Comisia juridică, dezvoltare regională, integrare europeană

 

  1. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru investiţia „Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Municipal „Dr. Pop Mircea” – Marghita – Dotare cu Lift, Municipiul Marghita, str. Eroilor, nr. 14, judeţul Bihor „

       Iniţiator: Primar Marcel Emil SAS-ADASCALITII

       Raport de avizare: Comisia de buget finanţe şi administrarea domeniului public si privat