PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 15.03.2023 

Proiectul ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară din 15.03. 2023 , orele 12:00.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unei poziții din inventarul bunurilor
care aparțin domeniului public al municipiului Marghita , respectiv întregirea străzii
Piața Independenței prin cuprinderea în domeniul public a unor terenuri și constituirea
unui număr cadastral în vederea deschiderii unei cărți funciare noi.
 
Inițiator: Primar Marcel Emil SAS-ADĂCĂLIȚII
Raport de avizare: Comisia buget finanțe și administrare a domeniului public și privat,