PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 10.08.2023

Proiectul Ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată de îndată în 10 august 2023, ora 14:00

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici-fază SFpentru obiectivul de investiții ,,Realizarea unui coridor de mobilitate integrat in Municipiul Marghita-componenta 2”

Initiator :primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii

Raport de avizare : Comisia buget-finanțe și administrare a domeniului public și privat