PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 09.08.2023

Proiectul Ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată de îndată în 9 august 2023, ora 16:00

 

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

Initiator :primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii

Raport de avizare : Comisia buget-finanțe și administrare a domeniului public și privat

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării traseului pistei de biciclete din proiectul „Construire piste de biciclete în Municipiul Marghita, judeţul Bihor”, aprobat prin Anexa 1, la H.C.L. nr. 98 din 13.05.2022 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente investiţiei intitulate „Construire piste de biciclete în Municipiul Marghita, judeţul Bihor”

Initiator :primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii

Raport de avizare : Comisia buget-finanțe și administrare a domeniului public și privat

3. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de colaborare între UAT Municipiul Marghita și UAT Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor în vederea realizării unor lucrări de interes public pentru creșterea siguranței rutiere.

Initiator :primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii

Raport de avizare : Comisia buget-finanțe și administrare a domeniului public și privat

Comisia juridică , dezvoltare regională, integrare europeană,cooperare transfrontalieră

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici-fază SFpentru obiectivul de investiții ,,Realizarea unui coridor de mobilitate integrat in Municipiul Marghita-componenta 1.

Initiator :primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii

Raport de avizare : Comisia buget-finanțe și administrare a domeniului public și privat

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici-fază SFpentru obiectivul de investiții ,,Realizarea unui coridor de mobilitate integrat in Municipiul Marghita-componenta 2”

Initiator :primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii

Raport de avizare : Comisia buget-finanțe și administrare a domeniului public și privat