Persoana responsabilă cu protectia datelor cu caracter personal

Persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul Primăriei Municipiului Marghita este dl. Cristian-Raul POP.
Datele de contact: primaria@marghita.ro

Telefon: +40259362001