OBLIGAȚIILE CETĂȚENILOR CU PRIVIRE LA REGISTRUL AGRICOL

   Conform articolul 5 alin (4) din Ordonanța Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol “La oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti se înscriu în registrul agricol numai gospodăriile care deţin terenuri agricole şi silvice, precum şi acelea care deţin animale pe raza lor administrativ-teritorială.”

   Proprietarii gospodăriilor menționate mai sus au obligația de declarare a bunurilor care fac obiectul înscrierii în registrul agricol la termenele prevăzute în articolul 11(1) după cum urmează:

Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

  1. a)între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
  2. b)între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
  3. c)persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.

Invităm toți proprietarii-gospodării individuale și persoane juridice să se prezinte pentru declararea/actualizarea înscrisurilor din Registrul agricol la sediul primăriei , biroul 23,zilnic între orele 900-1500 .

 

Secretar general UAT

Jr.Cornelia DEMETER