PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA ORDINARĂ CONVOCATĂ PE DATA 07.06.2024, ORELE 13:00

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Marghita pe anul 2024
Inițiator: Primar Marcel Emil SAS ADĂSCĂLITII
Raport de avizare: Comisia de buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui număr cadastral în vederea deschiderii unei cărți funciare noi pentru terenul în suprafață de 5354 mp, situat în extravilanul municipiului Marghita și cuprinderea acestuia în proprietatea publică a municipiului Marghita
Inițiator: Primar Marcel Emil SAS ADĂSCĂLITII
Raport de avizare: Comisia de buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat

3. Probleme curente