PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ PENTRU 29.08.2023, orele 16:00

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 135 din 27.06.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „MĂSURI DE REGENERARE URBANĂ ÎN MUNICIPIUL MARGHITA – Zona Centrală”

Initiator . primar Marcel Emil SAS ADASCALITII

Raport de avizare: Comisia de administrate a domeniului public si privat

  1. Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 159 din 27.07.2023 privind indicatorii tehnico-economici pentru proiectul de investiţie “ Măsuri de regenerare urbană în Municipiul Marghita , spre finanţare prin programul Regional Nord-Vest 2021-2027 “

Initiator . primar Marcel Emil SAS ADASCALITII

Raport de avizare: Comisia de administrate a domeniului public si privat

Proiectul ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară convocata de îndată pentru 29.08.2023, orele 16,00

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 135 din 27.06.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „MĂSURI DE REGENERARE URBANĂ ÎN MUNICIPIUL MARGHITA – Zona Centrală”

Initiator . primar Marcel Emil SAS ADASCALITII

Raport de avizare: Comisia de administrate a domeniului public si privat

  1. Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 159 din 27.07.2023 privind indicatorii tehnico-economici pentru proiectul de investiţie “ Măsuri de regenerare urbană în Municipiul Marghita , spre finanţare prin programul Regional Nord-Vest 2021-2027 “

Initiator . primar Marcel Emil SAS ADASCALITII

Raport de avizare: Comisia de administrate a domeniului public si privat

Proiectul ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară convocata de îndată pentru 29.08.2023, orele 16,00

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 135 din 27.06.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „MĂSURI DE REGENERARE URBANĂ ÎN MUNICIPIUL MARGHITA – Zona Centrală”

Initiator . primar Marcel Emil SAS ADASCALITII

Raport de avizare: Comisia de administrate a domeniului public si privat

  1. Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 159 din 27.07.2023 privind indicatorii tehnico-economici pentru proiectul de investiţie “ Măsuri de regenerare urbană în Municipiul Marghita , spre finanţare prin programul Regional Nord-Vest 2021-2027 “

Initiator . primar Marcel Emil SAS ADASCALITII

Raport de avizare: Comisia de administrate a domeniului public si privat

Proiectul ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară convocata de îndată pentru 29.08.2023, orele 16,00

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 135 din 27.06.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „MĂSURI DE REGENERARE URBANĂ ÎN MUNICIPIUL MARGHITA – Zona Centrală”

Initiator . primar Marcel Emil SAS ADASCALITII

Raport de avizare: Comisia de administrate a domeniului public si privat

  1. Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 159 din 27.07.2023 privind indicatorii tehnico-economici pentru proiectul de investiţie “ Măsuri de regenerare urbană în Municipiul Marghita , spre finanţare prin programul Regional Nord-Vest 2021-2027 “

Initiator . primar Marcel Emil SAS ADASCALITII

Raport de avizare: Comisia de administrate a domeniului public si privat

Proiectul ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară convocata de îndată pentru 29.08.2023, orele 16,00

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 135 din 27.06.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „MĂSURI DE REGENERARE URBANĂ ÎN MUNICIPIUL MARGHITA – Zona Centrală”

Initiator . primar Marcel Emil SAS ADASCALITII

Raport de avizare: Comisia de administrate a domeniului public si privat

 

  1. Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 159 din 27.07.2023 privind indicatorii tehnico-economici pentru proiectul de investiţie “ Măsuri de regenerare urbană în Municipiul Marghita , spre finanţare prin programul Regional Nord-Vest 2021-2027 “

Initiator . primar Marcel Emil SAS ADASCALITII

Raport de avizare: Comisia de administrate a domeniului public si privat