DERATIZARE, DEZINFECȚIE ȘI DEZINSECȚIE PRIN PULVERIZARE, AEROSOLIZARE ȘI AVIOTRATAMENT ÎN INTERVALUL 10.07.2023 – 12.07.2023

Efectuării lucrărilor de deratizare, dezinfecție și dezinsecție prin pulverizare, aerosolizare și aviotratament în intervalul 10.07.2023 – 12.07.2023, pe domeniul public al Municipiului Marghita.

Astfel:

  • în data de 10.07.2023 și 11.07.2023 se va efectua deratizarea, dezinfecție punctelor de colectare deșeuri și dezinsecția la părțile comune și la exteriorul blocurilor, precum și la domenilul public cu aparatură autopurtată/la sol, dezinsecția cu aplicare prin termonebulizare (ceață caldă) la datele mai sus menționate în intervalul orar 22:00 – 01:00
  • în data de 07.2023 interval 05:00 – 08:30 se va efectua dezinsecția prin aviotratament, motiv pentru care solicităm permisiune de zbor pe raza Municipiului Marghita
  • în data de 12.07.2023 se va efectua deratizarea și dezinsecția la părțile comune și la exteriorul blocurilor, precum și dezinfecția punctelor de colecatre deșeuri