COMUNICAT AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI MARGHITA

Cu privire la articolul publicat în data de 21.02.2022 în ziarul Bihari Napló, cu titlul ”Tönkremehet a margittai Városi Strand és Szabadidőközpont”, aducem la cunoștința următoarele:

În luna octombrie 2020, la data preluarii mandatului de către noul consiliu local, STRANDUL MUNICIPAL MARGHITA era administrat de către S.C. Parc Balneomar S.A. Marghita, societate comercială în subordinea consiliului local, cu asociat unic Municipiul Marghita, cu sediul social în loc. Marghita, str. Calea Republicii nr.1, cu punct de lucru pe str. Progresului nr.70, loc. Marghita, înființată în luna septembrie 2016, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J05/1791/28.09.2016, cod unic de înregistrare 36574101, având ca director pe d-na SZABO TIMEA.

La data de 31.03.2011 prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Marghita nr.56/31.03.2011 a fost înființat ”serviciul de interes local ”Ștrand Municipal Marghita” ca serviciu fără personalitate juridică ce funcționează în subordinea Consiliului Local”, gestiunea fiind realizată prin gestiune directă, fiind condus de un administrator.

În perioada 2012 – septembrie 2016 Strandul municipal a funcționat ca si serviciu în subordinea Consiliului Local al Municipiului Marghita, fiind finanțat din bugetul local.

SC PARC BALNEOMAR SRL a fost înființat prin Rezoluția  ONRC din 28.09.2016, având ca administrator unic pe dl. Koppányi Zsolt Ernő. La data înființării ca și societate comercială cu răspundere limitată (SRL), în luna septembrie 2016, capitalul social a fost în valoare de 250.000 lei, vărsat de consiliul local și înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.  

În anul 2017 societatea a fost transformată din societate comercială cu răspundere limitată (SRL) în societate pe acțiuni (SA) în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Marghita nr.50/30.03.2017.

Ulterior, Consiliul Local al Municipiului Marghita a aprobat prin hotărâri ale consiliul local în perioada 2017-2018 majorarea capitalului cu suma de 355.000 lei (130.000 lei + 70.000 lei + 155.000 lei), care a fost cheltuită, nefiind însă înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor până în luna noiembrie 2021. Astfel, Consiliul Local al Municipiul Marghita a virat către SC PARC BALNEOMAR SA în perioada 2016 – 2018, cu titlu de ”contravaloarea subscriere capital social” suma de 605.000 lei.

Conform documentelor contabile:

 • Totalul cheltuielilor pe anul 2012 a fost de 141.412,64 lei, iar veniturile din vânzarea biletelor au fost în sumă de 36.153,28 lei.  De asemenea, din bugetul local au fost virate suma de 150.000 lei cu titlu de împrumut, precum și cheltuielile cu salariile și contravaloarea apei și a apei geotermale în sumă de 12.892,38 lei.
 • Totalul cheltuielilor pe anul 2013 a fost de 41.300,48 lei, iar veniturile din vânzarea biletelor au fost în sumă de 48.370,19 lei.  Din bugetul local au mai fost plătite cheltuieli cu salariile în sumă de 13.964 lei și contravaloarea apei și a apei geotermale în sumă de 134.279,57 lei.
 • Totalul cheltuielilor pe anul 2014 a fost de 26.084,21 lei, iar veniturile din vânzarea biletelor au fost în sumă de 48.014,52 lei.  Din bugetul local au fost plătite cheltuieli cu salariile în sumă de 22.526 lei și contravaloarea apei și a apei geotermale în sumă de 94.856,03 lei.
 • Totalul cheltuielilor pe anul 2015 a fost de 1.212,01 lei, iar veniturile din vânzarea biletelor au fost în sumă de 102.550,10 lei. Din bugetul local au fost plătite cheltuieli cu salariile în sumă de  20.420 lei, contravaloarea apei și a apei geotermale în sumă de 92.340,60 lei, servicii prestate de SPAACS în sumă de 50.756 lei și dezinfectanți în sumă de 13.980 lei.
 • Totalul cheltuielilor pe anul 2016 (ianuarie – septembrie) a fost de 53.588,56 lei, iar veniturile din vânzarea biletelor au fost în sumă de 78.907,48 lei. Din bugetul local au fost plătite cheltuieli cu contravaloarea apei și a apei geotermale în sumă de 59.681,41 lei.
 • Totalul cheltuielilor pe anul 2016 (octombrie – decembrie 2016) este de 63.963 lei, din care cheltuieli cu salarii de 10.380 lei, și venituri 0 lei.
 • Totalul cheltuielilor pe anul 2017 este de 374.925 lei, din care cheltuieli cu salarii de 136.725 lei, și venituri  173.981 lei, pierdere contabilă în sumă de 200.944 lei.
 • Totalul cheltuielilor pe anul 2018 este de 434.690 lei, din care cheltuieli cu salarii de 122.265 lei, și venituri  245.913 lei, pierdere contabilă în sumă de 188.777 lei.
 • Totalul cheltuielilor pe anul 2019 este de 463.312,98 lei, din care cheltuieli cu salarii 134.740 lei, și venituri 379.293,34 lei, pierdere contabilă in suma de 84.019,64 lei.
 • Totalul cheltuielilor pe anul 2020 este de 218.208,90 lei, din care cheltuieli cu salarii 79.665 lei, și venituri 149.659 lei, pierdere contabilă in suma de 68.549,90 lei.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE al  SC PARC BALNEOMAR SA a fost format din:

 • 2017 martie –    Koppányi Zsolt Ernő – director interimar
 • Botos Alexandru – președinte CA
 • 2018 iunie –    Popoviciu Daniel – director interimar (demisie în septembrie 2018)
 • Szabó Timea – președinte CA
 • 2018 septembrie – Szabó Timea – director interimar
 • Tóth Róbert János – președinte CA
 • 2019 iunie –    Boda Gergely Zolán – director interimar (demisie 21.01.2021.)
 • Szabó Timea – președinte CA (demisie 21.01.2021.)
 • 2021 aprilie    –    Mateican Cornel – director interimar (mandat până în 15 august 2021)
 • Lupui Adrian Gabriel – președinte CA (mandat până în 19 iunie 2022)

În anul 2021 STRANDUL MUNICIPAL MARGHITA nu a putut fi deschis deoarece starea generală a acestuia a fost improprie funcționării, (nicidecum relaxării) casa pompelor fiind complet inundată existând un risc foarte mare de electrocutare a cetățenilor, bazinele necesitau reparații capitale, etc. De asemenea, datorită faptului că până în anul 2021 capitalul social al societății nu a fost înregistrat integral la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bihor, nu s-au putut vira alte sume din bugetul local de către consiliul local pentru a se putea realiza investițiile necesare pentru funcționarea strandului municipal în anul 2021.

În plus, societatea avea datorii estimate la aproximativ 400.000 lei, pe contul societății fiind instituită poprire de către ANAF pentru suma neplătită de 19.064,14 lei.

Existau sume neachitate/restanțe, astfel:

 • Transgex S.A. – 39.912,72 lei + dobânzi si penalități de 31.070,96 lei
 • SPAACS Marghita – 715,92 lei
 • Administratia Apele Române – 1317,80 lei
 • C. Evidexcont SRL -2.000 lei
 • Eon Gaz – 13.624,77 lei
 • Accountline – 4.100 lei
 • Agenția Națională de imbunătățiri funciare – 4.180,53 lei
 • ANAF 164 lei

Către Municipiul Marghita restanțele la:

 • plata taxelor pentru impozitul pe clădiri și teren era de 234 lei,
 • redevența 2778,80 lei.

Astfel, pentru a evita intrarea in insolvență a societății, Consiliul Local al Municipiului Marghita a hotărât, prin HCL nr. 221 din 23.11.2021, majorarea capitalului social al SC Parc Balneomar SA cu suma de 400.000 lei în scopul achitării datoriilor societății. Astfel, urmare a procedurilor de inscriere a mentiunilor la ONRC, capitalul social al SC PARC BALNEOMAR SA este de 1.005.000 lei .

După achitarea datoriilor, Adunarea Generală a Acționarilor SC PARC BALNEOMAR SA a fost aprobat, prin Hotărârea nr.9/23.11.2021, lichidarea si dizolvarea acestei societăți, iar prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Marghita nr.4/04.01.2022 a fost aprobată de către consiliul local dizolvarea, lichidarea voluntară și radierea SC PARC BALNEOMAR SA.

Ca urmare, la data de 10.01.2022 au fost predate Municipiului Marghita bunurile de retur care aparțin domeniului public și privat al UAT Municipiul Marghita transmise către SC PARC BALNEOMAR SA prin Hotărârea Consiliului Local Marghita nr. 88 din 29 mai 2017 pentru stabilirea listei bunurilor de retur ce vor fi predate la SC PARC BALNEOMAR SA în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului strand municipal precum și a listei de investiții la acest serviciu precum si Hotărârea Consiliului Local Marghita nr. 37/24.02.2020 pentru modificarea Hotărârii nr.88 din 29 mai 2017.

În  acest moment procedura de lichidare a SC PARC BALNEOMAR SA este în derulare la ONRC Bihor.

Redeschiderea standului municipal Marghita se va realiza după constituirea unui serviciu public în acest sens și realizarea reparațiilor necesare care să asigure siguranță cetățenilor, investițiile pentru reabilitarea strandului fiind cuprinse într-un proiect de modernizare generală de amenajare a zonei.