COMUNICAT

Având în vedere dispozițiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgentă care a fost modificată prin OUG 34/2020, cu intrare in vigoare din 31 martie 2020. Aceasta prevede:

Art. 33 ind.1. – Pe perioada stării de asediu sau a stării de urgenţă, normele legale referitoare la transparenţa decizională şi dialogul social nu se aplică în cazul proiectelor de acte normative prin care se stabilesc măsuri aplicabile pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă ori care sunt o consecinţă a instituirii acestor stări. 

 Art. 33 ind.2 . – (1) Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice se menţine pe toată perioada stării de asediu sau a stării de urgenţă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestor stări. 

Primăria Municipiului Marghita aduce la cunoștința celor interesați următoarele:  toate documentele eliberate de institutia noastra isi mentin valabilitatea in temeiul actului normativ fara nicio sanctiune sau taxa suplimentara