CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BIHOR ORGANIZEAZĂ PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ ADMINISTRATOR DE CONDOMINII

 

ANUNȚ

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BIHOR ORGANIZEAZĂ PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ ADMINISTRATOR DE CONDOMINII

ÎN MUNICIPIUL MARGHITA

        

Conform    reglementărilor    legale    în    vigoare    (Legea    nr.    196/2018),  acesta   este obligatoriu pentru toți cei care administrează imobile.

        Cursul își propune să asigure pregătirea profesională necesară pentru a evita erorile frecvente    ce   pot    apărea    din   cauza    unei    administrări    defectuoase    din    partea persoanelor neavizate și lipsite de pregătirea profesională necesară în acest sens.

         Desfășurarea de către persoanele fizice sau juridice a activității de administrarea condominiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute în Legea nr.196/2018 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Programul se desfăşoară pe o perioadă de aproximativ 4 luni, cu începere ianuarie sau februarie 2023, la sediul Primăriei Municipiului Marghita și online. Durata este de 720 ore.

Cursul oferă persoanelor fizice dreptul de a putea  profesa în ocupaţia “Administrator de condominii”.

             Taxa de participare este de 1.000 lei/persoană.

Cursul vine în întâmpinarea cerințelor acestei ocupații, cu respectarea prevederilor legislative.

Cursul se adresează:

  • tuturor persoanelor care doresc să obţină calificarea de „ADMINISTRATOR CONDOMINII”, în conformitate cu prevederile legii 196/2018, cu vârsta minimă de 18 ani, apte din punct de vedere medical.
  • atât persoanelor care lucrează în domeniu cât și celor care au în vedere ocuparea unei astfel de poziții.

 Condiții de acces: studii liceale.

     Informații suplimentare la Primăria Municipiului Marghita – Compartimentul administrarea patrimoniului, transport public local, relații cu Asociațiile de proprietari, sau pe  e-mail: info@ccibh.ro.