Anunț privind concesionarea parcelelor din Parcul de Specializare Inteligentă Marghita