PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL MARGHITA

Anunțuri

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2021 Iniţiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii Raport