PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL MARGHITA

Anunțuri

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Marghita pe anul 2021. Inițiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliții Raport