PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL MARGHITA

Anunțuri

Proiectul ordinii de zi pentru şedinţa ordinară convocată pentru 21.03.2023, orele 14:00 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al