PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL

MARGHITA

Anunțuri

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Marghita este un document strategic, conceput pentru a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și