Pagina Test 

Proiectul Ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată pentru 26 septembrie 2023, ora 13:00 Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice si