Crearea/dezvoltarea/modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice

Axa 5.2 Crearea/dezvoltarea/modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice

Operatiuni
– dezvoltarea turismului bazat pe resurse turistice naturale
– valorificarea potentialului oferit de turismul montan
– dezvoltarea turismului balnear
– modernizarea/extinderea structurilor de cazare si a utilitatilor conexe
– crearea/modernizarea/extinderea infrastructurii turistice de agrement si a utilitatilor conexe