ASOCIATIA ”ZONA MARGHITA”

Forma juridica a Asociatiei  “ZONA MARGHITA” este de interes general, apolitica, ca organizatie neguvernamentala si non-profit, constituita in vederea determinarii scopului asociatiei.

Punem la dispozitia ONG-urilor un mijloc de a-si face cunoscute activitatile prin intermediul portalului Municipiului Marghita

Cei ce doresc sa se inscrie sunt rugati sa aduca:

  1. Datele ONG (in format txt):

-numele ONG si persoana de contact

-adresa

-numar de telefon

-adresa de  email

-pagina web (daca e cazul)

-activitati

-orice alte informatii ce sunt considerate utile

  1. Poze: 1-3 (in format jpg)

Observatii: INSCRIEREA ESTE GRATUITA

 

Forma juridica a Asociatiei  “ZONA MARGHITA” este de interes general, apolitica, ca organizatie neguvernamentala si non-profit, constituita in vederea determinarii scopului asociatiei.

Asociatia “Zona Marghita” este formata din:

Nr.

Crt.

Denumire

localitate

Numar

populatie

Numar

gospodarii

Numar

sate

apartinatoare

1 Marghita 17409 5792 2
2 Abram 3304 1168 8
3 Abramut 3108 979 4
4 Balc 3630 1237 5
5 Boianu Mare 1428 463 5
6 Chislaz 3444 1368 7
7 Derna 2889 1048 5
8 Popesti 8404 2681 7
9 Sarbi 3018 1161 7
10 Spinus 1283 521 5
11 Suplacu de Barcau 4534 1532 6
12 Tauteu 4474 1320 5
13 Viisoara 1392 515 4
  Total 58370 19785 70

Sediul asociatiei este in localitatea Marghita, str. Republicii, nr. 1, Bihor
Telefon: 0259/362001, interior 23
e-mail: primaria@marghitaonline.ro
Sediul asociatiei poate fii mutat sau schimbat cu o alta locatie, in baza hotararii Adunarii Generale a asociatiei, cu respectarea conditiilor de publicitate si inscriere cerute de lege.
Asociatia poate infiinta filiale in diferite localitati din tara si strainatate.

Scopul, obiectivele si activitatile asociatiei:
1. Scopul asociatiei este dezvoltarea economica si sociala a localitatilor membre
2. Obiective:
– cresterea coeziunii economice si sociale intre localitatile membre ale asociatiei;
– dezvoltarea comunitatilor prin promovarea cooperarii pentru rezolvarea unor probleme comune, prin conceperea si implementarea proiectelor;
– participarea, impreuna cu celelalte structuri ale societatii civile, la solutionarea problemelor colectivitatilor locale.
3. Activitatile asociatiei

Asocierea se directioneaza catre urmatoarele activitati principale:
a. elaborarea, mentinerea si implementarea unui concept strategic de dezvoltare economica a asociatiei
– cooperarea directa intre regiunile invecinate, in toate domeniile;
– realizarea unui schimb de experienta in domenii de interes comun pentru toate localitatile implicate;
– stabilirea unor directii prioritare de activitate si promovarea strategiei de dezvoltare;
– cooperarea transfrontaliera, cooperarea cu alte organizatii si organisme interne si internationale in vederea dezvoltarii microregiunii;
– atragerea de investitii nationale si internationale;
– consolidarea si dezvoltarea infrastructurii microregiunii;
– dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii si sprijinirea acestora;
– efectuarea oricaror alte activitati pentru dezvoltarea in ritm accelerat a microregiunii.
b. elaborarea unor proiecte de interes pentru microregiune
– implementarea constanta a unor programe din domenii diverse in microregiune;
– intensificarea activitatilor de elaborare si depunere a proiectelor, crearea unui portofoliu de proiecte;
– gestionarea proiectelor de microregiune;
c. obtinerea de fonduri nerambursabile si asigurarea cofinantarii
– crearea unui fond comun destinat cofinantarii proiectelor.
d. realizarea in comun a urmatoarelor activitati:
– protectia mediului inconjurator;
– organizarea unor activitati culturale;
– sprijinirea activitatii pentru dezvoltarea initiativei private in agricultura si industria agroalimentara;
– realizarea masurilor de protectie sociala a populatiei din microregiune;
– dezvoltarea activitatilor generatoare de venituri proprii;
– dezvoltarea si sprijinirea oricaror alte activitati menite sa contribuie la dezvoltarea microregiunii in contextul politicii actuale de integrare europeana