Asociatia de parinti “Octavian Goga”

Asociatia de parinti “Octavian Goga“ a luat fiinta in data de 12.06.2006, odata cu inscrierea sa in registrul special la Judecãtoria Marghita.

Aceasta s-a constituit pe langa Colegiul National “Octavian Goga” Marghita, institutie în care invata aroximativ 1500 de elevi.

Scopul  Asociatiei consta in sprijinirea materialã si financiara a procesului de invatamant desfasurat in aceasta instituþie scolara in vederea asigurarii calitatii educatiei, a vietii ºi activitatii elevilor.

Prin diferite mijloace, Asociatia doreste sa instituie si sa mentina o stransa colaborare cu colectivul de cadre didactice a unitatii de invatamant, fundatii si alte entitati publice de ocrotire a minorilor pentru imbunatatirea continua a activitatii de invatamant si a conditiilor in care se desfasoara aceasta, atragerea ºi susþinerea elevilor în diferite activitãþi extraºcolare – culturale, sportive ºi de altã naturã.

Acest proces de sprijinire a activitatii elevilor il dorim cat mai transperent si echitabil, folosirea eficienta ºi la o decizie cat mai larga a sumelor disponibile, cu implicarea cadrelor didactice ºi a parinþilor.

În acest sens am înfiintat o adresã de email – a.p.o.gogamarghita@gmail.com , adresã la care sunt aºteptate sugestiile si doleanþele dumneavoastrã.

În continuare vã prezentãm Statutul Asociatiei cu propunerile de modificare.

Regulamentul de ordine interioara (nou)

Asociatia de parinti “Octavian Goga” Marghita

lanseza cerere de oferta: –Contabilitate, –Transport.

Nou:

* Proces verbal incheiat in data de 4.11.2014 cu ocazia sedintei Consiliului Director

* Referat contabilitate

————–

* Rezumatul proceselor verbale de sedinta al Adunarii Generale din data de 31.03.2014 si a Consiliului Director din data de 02.04.2014.

* Hotarare – Nr. 10 din 24.02.2014

* Consiliul Director convoacã pentru data de 24.04.2014, ora 18.00 Adunarea Generala. Sedinta va avea loc în Sala de Sedinte a Primariei.

* Rezumat al procesului verbal de sedinta a Adunarii generale din data de 28.09.2014