VICEPRIMARUL

LazarIoanViceprimarul municipiului Marghita este  dl. Lazar Ioan, ales in urma alegerilor ce au   avut loc in anul 2012. Nascut la 24 iulie 1968, prosper om de afaceri, casatorit, are un copil.
Apartenenta politica – PSD.
Program audiente: joi 9:00-12:00.

.Declaratia de avere:

2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2020  

Declaratia de interese:

2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2020  

Viceprimarul Municipiului Marghita îndeplinește atribuțiile delegate de primar  conform anexei la Dispoziția primarului nr.92 din 20.07.2012 privind delegarea de atribuții viceprimarului  municipiului Marghita, în baza Legii administratiei publice locale nr. 215/2001,republicată , cu modificările şi completările ulterioare:

 1. Controlează igiena şi salubrizarea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzarea populaţiei, cu sprijinul  serviciilor de specialitate.
 2. Săptămânal, împreună cu serviciul de specialitate, face control la unităţile alimentare, de alimentaţie publică din municipiu şi organizează lunar, împreună cu inspectorii celorlalte instituţii abilitate, controale complexe (Poliţie sanitară, Sanepid, Circa Fiscală, Circumscripţia veterinară) şi va raporta în scris primarului rezultatele controlului şi modul de aplicare a legislaţiei în vigoare.
 3. Săptămânal, în zilele de piată şi târg, verifică în baza împuternicirii date de primar, împreună cu serviciile de specialitate din cadrul primariei modul de desfaşurare a activităţii specifice şi respectarea legilor comerciale şi sanitare, cât şi existenţa certificatelor de producător.
 4. Îndrumă şi supraveghează activitatea paznicilor din subordine(Legea 18/1996); răspunde de paza instituţiei; în cazul existenţei gardienilor publici va avea aceeaşi sarcină de îndrumare şi supraveghere.
 5. Răspunde de ordinea, igiena, curăţenia oraşului.
 6. Verifică modul de administrare a parcarilor de catre societatea careia i-au fost date in concesiune.
 7. Răspunde de respectarea legii protecţiei mediului pe raza administrativ-teritorială  a
 8. Răspunde de buna funcţionare şi ecologizare a haldei de gunoi.
 9. Ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă locale, decolmatarea vailor locale, podeţelor pentru  asigurarea  scurgerii apelor mari.
 10. Raspunde de necesarul de materiale pentru intervenţii în cazuri speciale ( materiale folosibile, antiderapante etc.)
 11. Face parte din comisia de prevenire şi combatere a catastrofelor şi calamităţilor .
 12. Face parte din comisia municipală de protecţia civila, din comisia de aplicare a legilor fondului funciar, poate îndeplini atribuţii de ofiţer de stare civilă.
 13. Răspunde de buna funcţionare a iluminatului public şi ornamental al municipiului.
 14. În zilele de sărbători naţionale religioase va răspunde de organizarea, ţinuta  şi derularea manifestărilor organizate cu ocazia acestor sărbători .
 15. Împreună cu primarul ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor

           ,incendiilor, epidemiilor, epizootiilor împreună cu organele specializate ale statului.

 1. Este împuternicit al primarului în urmărirea şi derularea programului stabilit de Guvern privind

      integrarea rromilor, coloaborează şi rezolvă problemele împreună cu inspectorul de

            specialitate.

 1. Se îngrijeşte de inventarierea anuală a bunurilor din domeniul public şi privat al localităţii.
 2. Colaborează cu SPAACS Marghita pentru desfăşurarea eficientă a activităţii de alimentare cu apă  salubrizare, canalizare-epurare, urmăreşte activitatea de coşerit.
 3. Permanent ţine legătura şi colaborează cu celelalte birouri şi compartimente din primărie.
 4. Informează în scris ,oral primarul despre situaţiile şi constatările făcute sau apărute care ies din sfera de responsabilitate a viceprimarului ; Iniţiază şi prezintă şi prezintă spre aprobare materiale care fac obiectul îmbunătăţirii activităţii primăriei.
 5. Colaboreaza si asigura corespondenta cu Asociatiile Crescatorilor de Animale si Composesoratele din municipiul Marghita si satele apartinatoare
 6. Tine permanent legatura cu Biroul de administrare a domeniului public si privat in tot ce priveste măsurile de administrare si de gospodire a orasului
 7. Tine permanent legatura cu Biroul de administrare a domeniului public si privat in ce priveste administrarea locuintelor aflate in fondul locativ al orasului.

Execută şi alte sarcini date de primar.

 

Updated: 25th iunie 2020 — 11:22
Copyright @ Municipiul Marghita 2015 +40259 362001 [email protected]
Webmaster