Category: Structura

ORGANIGRAMA

OrganigramaOrganigrama (include persoane) 2020

Organigrama 2020

ORGANIGRAMA 2019

Hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului şi pentru celelalte unităţi subordonate U.A.T. Marghita

Organigrama 2019

Stat de functii nominal

HOTARARE – privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului si pentru celelalte unitati subordonate U.A.T. Marghita

Organigrama 2019

Stat de functii 2019

(mai mult…)

COMPARTIMENT IT ( INFORMATICA)

pc-doctorCompartiment IT- indeplineste urmatoarele atributii:
Participa la elaborarea  strategiei integrate de dezvoltare a sistemului informatic, concepe si elaboreaza proiecte generale de dezvoltare a sistemului informatic in contextul dezvoltarii societatii informationale;
Contribuie la (mai mult…)

COMPARTIMENT INTEGRARE EUROPEANA, PROMOTOR LOCAL, AGENTIE DE DEZVOLTARE

UECompartiment integrare europeana – indeplineste urmatoarele atributii:
Monitorizarea si identificarea surselor de finantare rambursabile si/sau nerambursabile; elaborarea cererilor de finantare si a documentatiilor aferente;
Implementarea si/sau monitorizarea proiectelor finantate de Uniunea Europeana sau de alte autoritati finantatoare interne si externe;
Elaborarea, actualizarea si monitorizarea strategiei (mai mult…)

COMPARTIMENT PROTECTIE CIVILA

1302634894__Protectia-CivilaCompartiment protectie civila – indeplineste urmatoarele atributii:
Sa planifice si sa conduca activitatile de intocmire, aprobare, actualizare, pastrare si de aplicare a documentelor operative ( planul de protectie civila, planul de evacuare, planul de aparare impotriva dezastrelor si PSI);
Sa asigure, sa verifice si sa mentina in mod permanent, starea de functionare a punctului de (mai mult…)

COMPARTIMENTUL GESTIUNE RESURSE UMANE

angajareCompartimentul resurse umane – indeplineste urmatoarele atributii:
Intocmeste fisele de salarii si opereaza in acestea toate modificarile survenite, tinand cu ajutorul lor evidenta tuturor drepturilor fiecarui salariat, dupa care se intocmesc statele de salarii ;
Asigura angajarea personalului prin concurs/examen (mai mult…)

COMPARTIMENT AUDIT INTERN

audit299bcRolul si atributiile compartimentului de audit public intern din cadrul Municipiului Marghita
In cadrul Municipiului Marghita, compartåçimentul de audit public intern functioneaza si este organizat in conformitate cu preåvederile Legii 672/2002 privind auditul public intern, precum si cu OMFP nr.38/2003 (mai mult…)

BIROUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE; URMARIRE INCASARI

taxeBiroul impozite si taxe locale , urmarirea incasarilor – indeplineste urmatoarele atributii:
Participa la fundamentarea bugetului la partea de venituri;
Organizeaza si asigura drepturile de acces la diferite nivele pentru aplicatia de impozite si taxe locale;
Organizeaza ,indruma si urmareste: primirea, verificarea, operarea in baza de date si arhivarea declaratiilor (mai mult…)

DIRECTIA TEHNICA

7-2+proposed+master+plan+3dCompartiment protectia mediului

Compartiment cadastru

Compartiment achizitii

Biroul urbanism ,disc. constructii,amenajarea teritoriului,protectia mediului , cadastru funciar ,achizitii indeplineste urmatoarele atributii: (mai mult…)

COMPARTIMENT JURIDIC

lexCompartiment juridic indeplineste urmatoarele atributii:
Reprezinta si sustine interesele institutiei in fata instantelor judecatoresti, a autoritatilor jurisdictionale de la Curtea de Conturi, a organelor de urmarire si cercetare penala cat si a notarilor publici;
Formuleaza actiuni, intampinari, apeluri, interogatorii, recursuri, cereri de revizuire, (mai mult…)

COMPARTIMENT CONTROL COMERCIAL

Stay+in+ControlCompartiment control comercial – indeplineste urmatoarele atributii:
Verifica legalitatea comertului prin efectuarea unui control permanent pe teritoriul municipiului Marghita, asigurand aplicarea dispozitiilor legale din actele normative care reglementeaza acest domeniu pentru desfasurarea (mai mult…)

Copyright @ Municipiul Marghita 2015 +40259 362001 [email protected]
Webmaster