Categorie: Dispozitii

Dispozitii primar cu caracter normativ

Dispozitii ianuarie

Dispozitii februarie

CODUL ETIC ŞI DE INTEGRITATE ACTUALIZAT AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI AL PERSONALULUI CONTRACTUAL DINCADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI MARGHITA- Anexa la dispoz. 125 din februarie 2020

Dispozitii martie 

Dispozitii aprilie

Dispozitie nr. 222 din 15.04.2020 privind actualizare Regulament intern pentru salariaţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Marghita şi din unităţile subordonate

Disp. nr. 249 din 04.05.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotariri cu caracter normativ care se supun adoptarii Consiliului local al Municipiului Marghita

Dispozitia 267 din 25.05.2020 – masuri de prevenire si control al infectiilor cu coronavirus SARS-CoV-2 in vederea desfasurarii activitatii la locul de munca pe perioada starii de alerta la nivelul Primariei Municipiului Marghita

Dispoziţia nr. 415 Din 11.09.2019 – pentru modificarea Dispoziţiei nr.328 din 10.07.2019, privind constituirea comisiei de disciplină la nivelul autorităţii administrativ teritoriale Marghita

Avand în vedere:

            – referatul Compartimentului resurse umane, înregistrat la nr. 6268/11.09.2019;

           – Dispoziţia nr. 348 din 21.09.2018, privind desemnarea consilierului etic la nivelul unității administrativ-teritoriale; (mai mult…)

Copyright @ Municipiul Marghita 2015 +40259 362001 [email protected]
Webmaster