Category: Dezbatere Publica – Proiecte

Anunt dezbatere publica

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003    privind transparenta  decizională in administratia publică, Primăria Municipiului Marghita prin Directia Tehnica –Compartimentul de mediu, aduce la cunoștiință următoarele:

  • proiectul pentru aprobarea volumului pubelelor la gospodarii individuale (case familiale)  din municipiul Marghita si satele apartinatoare pentru operatorul de salubrizare AVE  Bihor si aprobarea modului  de plată a serviciului de salubrizare a municipiului Marghita
  • raportul de specialitate al inspectorului de mediu din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru sustinerea proiectului mai sus mentionat

(mai mult…)

Anunt dezbatere publica

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003    privind transparenta  decizională in administratia publică, Primăria Municipiului Marghita prin Biroul de administrare a domneiului public si privat , aduce la cunoștiință următoarele:

  • proiectul pentru aprobarea REGULAMENTUI PRIVIND LEGALIZAREA CONSTRUCŢIILOR  EXECUTATE FĂRĂ AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE
  • referatul primarului cu propunerea de adoptare a proiectului mai sus mentionat
  • raportul de specialitate al Directiei tehnice

(mai mult…)

Anunt dezbatere publica

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003    privind transparenta  decizională in administratia publică, Primăria Municipiului Marghita prin Biroul de administrare a domneiului public si privat , aduce la cunoștiință următoarele:

  • proiectul pentru aprobarea procedurii  de  anulare a  accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Marghita.
  • referatul primarului cu propunerea de adoptare a proiectului mai sus mentionat

(mai mult…)

Anunț privind dezbaterea publică

Astăzi, 4 decembrie 2019 UAT Marghita invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: Regulamentul privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Marghita.
Dezbaterea publică va avea loc în data de 14 ianuarie 2020, ora 15.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita. (mai mult…)

Proiectul de hotarare privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018

Municipiul Marghita supune dezbaterii publice urmatorul proiect de hotarare.
Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere in perioada   23.08.2019–9.09.2019 la adresa de email:  [email protected] sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Relatii cu Publicul, str. Republicii  nr.1, camera 16

Comunicat de presa

Ref: Proiectul de buget al municipiului Marghita  pentru anul 2019 a fost publicat pentru consultare luni,  08.04. 2019, Primaria municipiului Marghita a facut public proiectul de buget pentru anul 2019 in vederea punerii la dispozitia cetatenilor interesati. (mai mult…)

Anunț dezbaterea publică

Astăzi, 27 martie 2019 UAT Marghita invită pe toți cei interesați la întâlnirea  de dezbatere publică privind proiectul de act normativ pentru aprobarea prețurilor și tarifelor aplicabile pe sezonul estival 2019 de către SC Parc Balneomar SA pentru ștrandul municipal Marghita. (mai mult…)

Anunt dezbatere publica

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Marghita prin Biroul de administrare a domeniului public și privat, aduce la cunoştiinţă publică:

proiectul pentru Regulamentul privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi și de transport în regim de închiriere în municipiul Marghita. (mai mult…)

Modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare separata, transport separat si depozitarea deseurilor municipale si a deseurilor similare provenite din activitati comerciale, din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori, utilizate de S.P.A.A.C.S. Marghita, precum si a contraventiilor in domeniul serviciului de salubrizare

Aducem la cunoștința publică PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii tarifelor pentru activitatea de colectare separata, transport separat si depozitarea deseurilor municipale si a deseurilor similare provenite din activitati comerciale, din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori, utilizate de S.P.A.A.C.S. Marghita, precum si a contraventiilor in domeniul serviciului de salubrizare. (mai mult…)

Anunt dezbatere publica

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Marghita prin Biroul Administrarea Domeniului Public si Privat, aduce la cunoştiinţă publică :

-proiectul de Regulament privind gestionarea câinilor fără stăpân 2018 (mai mult…)

Anunt dezbatere publica

politia-localaÎn conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Marghita prin Serviciul de Poliţia Locală Marghita, aduce la cunoştiinţă publică : (mai mult…)

Stabilirea taxelor percepute prin Compartimentul Registru Agricol pentru eliberare atestat de producator si carnet de comercializare a produselor agricole

Primarul Municipiului Marghita , în temeiul art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 , legea administrației publice locale , republicată, cu modificarile și completările ulterioare a inițiat următorul proiect de hotarâre privind    stabilirea taxelor percepute prin Compartimentul Registru Agricol  pentru eliberare atestat de producator si carnet de comercializare a produselor agricole (mai mult…)

IMPOZITELE si TAXELE LOCALE pe anul 2019

raport_5Primarul Municipiului Marghita , în temeiul art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 , legea administrației publice locale , republicată, cu modificarile și completările ulterioare a inițiat următorul proiect de hotarâre privind aprobarea IMPOZITELOR si TAXELOR LOCALE pe anul 2019 (mai mult…)

Procedura acordarii eşalonarii la plata impozitelor şi taxelor locale restante, datorate bugetului local al municipiului Marghita

25-taxe-shutterstock-24Primarul Municipiului Marghita , în temeiul art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 , legea administrației publice locale , republicată, cu modificarile și completările ulterioare a inițiat următorul proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului de hotarâre privind Procedura acordării esalonării la plata impozitelor si taxelor locale restante, datorate bugetului  local al municipiului Marghita. (mai mult…)

Comunicat de presa 01.02. 2018

Proiectul de buget al municipiului Marghita  pentru anul 2018 a fost publicat pentru consultare

Joi,  01.02.2018, Primaria municipiului Marghita a facut public proiectul de buget pentru anul 2018 in vederea punerii la dispozitia cetatenilor interesati. (mai mult…)

A N U N T

Primarul Municipiului Marghita , în temeiul art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 , legea administrației publice locale , republicată, cu modificarile și completările ulterioare a inițiat următorul proiect: (mai mult…)

A N U N T

Primarul Municipiului Marghita , în temeiul art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 , legea administrației publice locale , republicată, cu modificarile și completările ulterioare a inițiat următorul proiect de hotarâre privind aprobarea IMPOZITELOR si TAXELOR LOCALE ACTUALIZAT  in baza O.U.G. nr. 79/08.11.2017 (mai mult…)

A N U N T

Primarul Municipiului Marghita , în temeiul art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 , legea administrației publice locale , republicată, cu modificarile și completările ulterioare a inițiat următorul proiect: (mai mult…)

Dezbatere publica a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: Forajul şi echiparea sondei nr.301 Abrămuţ, amplasată în extravilanul municipiului Marghita

oil-106913-1280APM BIHOR și OMV PETROM SA – Zona de producţie 1 Crişana-Banat anunţă publicul interesat asupra dezbaterii publice a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: Forjul şi echiparea sondei nr.301 Abrămuţ, amplasată în extravilanul municipiului Marghita, judeţul Bihor, care va avea loc la sediul Primăriei Marghita, str. Calea Republicii nr.1 în data de 19.09.2017 ora 15:00.

Anunt -dezbatere

Invitatie -dezbatere

ANUNŢ

icon_regulamentÎn conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Marghita prin Serviciul de Poliţia Locală Marghita, aduce la cunoştiinţă publică : (mai mult…)

ANUNT DEZBATERE PUBLICA – PROIECT DE HOTĂRÂRE – TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE 2018

conta_calcPrimarul municipiului Marghita, Pocsaly Zoltan Ladislau supune în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind taxele si impozitele locale pe anul 2018.

Persoanele fizice si juridice interesate, sunt invitate in 20 aprilie 2017, ora 17,00 la sedinta publică ce va avea loc în sala de sedinte a primăriei municipiului Marghita, cu propuneri si amendamente.

Raport de specialitate privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018

TABLOUL CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE

ANUNT DEZBATERE PUBLICA

dezbaterePrimarul municipiului Marghita, Pocsaly Zoltan Ladislau supune în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind taxele si impozitele locale pe anul 2017
Persoanele fizice si juridice interesate sunt invitate in 12 aprilie 2016 , ora 15,00 la sedinta publică ce va avea loc în sala de sedinte a primăriei municipiului Marghita , cu propuneri si amendamente.
Proiectul de hotarâre poate fi studiat aici.

Proiectul de buget local pe anul 2016

bugetlocalIn conformitate cu art. 39 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată , Primăria Municipiului Marghita supune spre dezbatere publică Proiectul de buget local pe anul 2016, în limitele sumelor de care dispune la momentul afişării. (mai mult…)

ANUNT DEZBATERE PUBLICA

In 6 august 2015 , orele 14,00 în sala de sedinte a Primãriei municipiului Marghita se va organiza dezbatere publica pentru discutarea Proiectului –Regulament  pentru inregistrarea , evidenta si radierea vehiculelor care nu se supun inmatricularii ºi unele reguli privind circulatia acestora in municipiul Marghita, proiect ce urmeaza a fi adoptat intr-o sedinta viitoare a Consiliului Local Marghita.

Orice propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acest proiect se primesc în cadrul dezbaterii organizate.

Proiectul il gasiti aici.

ANUNT DEZBATERE PUBLICA

In 5 august 2015 , orele 14,00 în sala de sedinte a Primariei municipiului Marghita se va organiza dezbatere publica cu tema Organizarea si Functionarea serviciului public de salubrizare a municipiului Marghita, proiect ce urmeaza a fi adoptat intr-o sedinta viitoare a Consiliului Local Marghita.

Orice propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acest proiect se primesc în cadrul dezbaterii organizate.

Proiectul il gasiti aici.

In data de 16 ianuarie 2015, orele 10,00 in sala de sedinte a Primariei Marghita se va organiza dezbatere publica cu ocazia dezbaterii Strategiei de dezvoltare locala a municipiului Marghita 2014-2020. Orice propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acest proiect se primesc in cadrul dezbaterii publice organizate.

Copyright @ Municipiul Marghita 2015 +40259 362001 [email protected]
Webmaster