Categorie: CONSILIUL LOCAL

PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței consiliului local Marghita din data de joi , 23 iulie orele 13,00, Primaria Municipiului Marghita

1. Proiect de hotărâre  privind solicitarea preluării  din domeniul public al statului și administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură-Centrul Județean Bihor în domeniul public al unității administrativ- teritoriale Marghita și administrarea Consiliului Local Marghita a doua imobile

Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat (mai mult…)

Sedinta consiliului local Marghita din data de  marti, 30.06.2020 orele 13,00

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a ședinței consiliului local Marghita din data de  marti, 30.06.2020 orele 13,00

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor aplicabile pe sezonul estival 2020 de către SC Parc Balneomar SA pentru ștrandul municipal Marghita

                                Initiator . primar  Pocsaly Zoltan Ladislau

                                Raport de avizare: comisia de buget finante 

  1. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză privind chleltuielile efectuate în perioada octombrie 2020 de către SC Parc Balneomar SA

                     Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                     Raport de avizare: comisia juridica

 

        3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC Parc Balneomar SA

                  Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                     Raport de avizare: comisia juridical

                                                    comisia de buget finante

        4. Discutarea proiectui de hotarare pentru aprobarea volumului pubelelor la gospodarii individuale(case familiale)  din municipiul Marghita si satele apartinatoare pentru operatorul de salubrizare AVE  Bihor si aprobarea modului  de plată a serviciului de salubrizare a municipiului Marghita

                                   Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

           5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea  H.C.L. nr.105/27.08.2009 privind darea în administrare către Serviciul de Telecomunicații Speciale a suprafeței de  teren de 200mp identificată cu nr.topo 2297, Marghita, județul Bihor

Sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Marghita pe data de 19 iunie 2019

Având în vedere prevederile articolului 39 si  68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare in temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 2 şi 3 ,  din aceeaşi lege, Primarul  Municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau dispune:

Art. 1 Se convoacă  Consiliul Local al Municipiului Marghita în ședință extraordinară din 19.06.2019  ora 13: 00 cu ordinea de zi dupa cum urmează : (mai mult…)

Sedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita din data de miercuri 29.05.2019

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare in temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 1,  din aceeaşi lege, Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau dispune:

Art. 1  Se convoacă Consiliul local al Municipiului Marghita în şedinţă ordinară pe  data de 29.05.2019, ora 13,00  cu urmatoarele puncte  (mai mult…)

Sedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita pe data de joi 28.02.2019

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1  din Legea 215/2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare in temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 1 ,  din aceeaşi lege, Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau dispune:

Art. 1  Se convoacă Consiliul local al Municipiului Marghita în şedinţă ordinară pe  data de 28.02..2019, ora 13,00  cu urmatoarele puncte: (mai mult…)

Sedinţa ordinară a CLM pe data de miercuri 30. 01.2019

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare in temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 1  ,  din aceeaşi lege, Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau dispune:

Art. 1  Se convoacă Consiliul local al Municipiului Marghita în şedinţă ordinară pe  data de 30.01.2019, ora 13,00  cu urmatoarele puncte : (mai mult…)

Sedinta ordinara a CLM din 30.10.2018

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare in temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 1 ,  din aceeaşi lege, Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau dispune: (mai mult…)

Sedinta ordinara a CLM din 27.09.2018

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare

            În temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 1  ,  din aceeaşi lege,

            Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau (mai mult…)

Sedinta ordinara a CLM din 18.07.2018

         Având în vedere prevederile articolului 39 si  68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare in temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 2 şi 3 ,  din aceeaşi lege, Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau dispune: (mai mult…)

Sedinta ordinara a CLM din 28.06.2018

Având în vedere prevederile articolului 39 si  68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare in temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 2 şi 3 ,  din aceeaşi lege, Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau dispune:

Art. 1 Se convocă Consiliul Local al municipiului Marghita in sedinta ordinara din 28.06.2018  ora 13, 00 cu ordinea de zi dupa cum urmeaza : (mai mult…)

Sedinta CLM din 13.06.2018

Avand în vedere  raportul de specialitate nr. 3990 din 12.06.2018 prin care se justifică caracterul de urgență a întrunirii Consiliului Local pentu supunere  spre aprobare a unei hotărâri privind  obiectivul de investiții  „Reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor Bibliotecii Municipale “Ioan Munteanu” pentru a crea un centru cultural-recreativ, modernizarea parcului central si realizarea culoarului pietonal de legătură în zona centrală pentru a integra zona cultural-socială centrală a municipiului” ,in conformitate cu art. 39 alin.4 din Legea nr. 215/2001, legea administrației publice locale , republicata, cu modificările și completările ulterioare Primarul Municipiului Marghita dispune: (mai mult…)

Sedinta Consiliului Local al Muncipiului Marghita din data de 06 iunie 2018

Avand în vedere  raportul de specialitate nr. 3781 din 04.06.2018 prin care se justifică caracterul de urgență a întrunirii Consiliului Local pentu supunere  spre aprobare a unei hotărâri privind  obiectivul de investiții  de importanță majoră pentru creșterea accesibilității serviciilor de sănătate , ținând cont de faptul că evaluarea proiectului  se va face pe principiul „primul venit, primul servit”,  in conformitate cu art. 39 alin.4 din Legea nr. 215/2001, legea administrației publice locale , republicata, cu modificările și completările ulterioare (mai mult…)

Sedinta extraordinara a CLM din 03.02.2018

Dispoziţia  nr. 64 din 26.02.2018 privind convocarea Consiliului local al municipiului  Marghita in sedinta extraordinara in data de  02.03.2018

Având în vedere prevederile articolului 39 si  68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare in temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 2 şi 3 ,  din aceeaşi lege, Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau dispune: (mai mult…)

Sedinta ordinara a CLM din data de 26.02.2018

Dispoziţia  nr. 57 din  20.02.2018 privind convocarea Consiliului local al municipiului  Marghita in sedinta ordinara in data de  26.02.2018

         Având în vedere prevederile articolului 39 si  68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare (mai mult…)

Sedinta ordinara a CLM din data de 30.01.2018

Dispoziţia  nr. 19 din  25.01.2018 privind convocarea Consiliului local al municipiului  Marghita in sedinta ordinara in data de  30.01.2018

         Având în vedere prevederile articolului 39 si  68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare (mai mult…)

Copyright @ Municipiul Marghita 2015 +40259 362001 [email protected]
Webmaster