Category: Concursuri si examene

Rezultatul interviului din cadrul examenului/concursului de recrutare pentru ocupare funcție publică de execuție- consilier achiziții publice, organizat în cadrul Municipiului Marghita, în urma contestației

Având în vedere prevederile art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului, în urma contestației: (mai mult…)

Rezultatul interviului din cadrul examenului/concursului de recrutare pentru ocupare funcție publică de execuție, consilier achiziții publice, organizat în cadrul Municipiului Marghita 24.11.2020

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului: (mai mult…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante, în cadrul Direcției tehnice, din data de 19.11.2020-proba scrisă

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (mai mult…)

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

Funcţia publică pentru care se organizează concursul/examenul de promovare în grad profesional:

–        1 post de consilier grad profesional superior, SCLEP

–        1 post inspector grad profesional principal, SCLEP 

–        1 post polițist local, grad profesional principal, Poliția locală          

 

Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Data selecţiei dosarelor:  2.11.2020

 

Numele şi prenumele candidatuluiRezultatul selecţiei dosarelorMotivul respingerii dosarului

 

1.Erdei EnikoADMIS
2. Stan BogdanADMIS
3. Demeter Ciprian StelianADMIS
 

Observaţii formulate de către membrii comisiei: –

 

Informaţii privind proba scrisă

 

Data și ora desfăşurării probei scrise: 04.11.2020, ora 10.00

 

Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise:  –

 

Numele şi prenumele candidatului

 

Punctajul final al probei scrise

 

 

Rezultatul

1.Erdei Eniko91,16ADMIS
2. Stan Bogdan89,66ADMIS
3. Demeter Ciprian Stelian62,33ADMIS
 

Informaţii privind interviul

 

Data şi ora desfăşurării interviului: 04.11.2020, ora: 13.00

 

Numele şi prenumele candidatului

 

Punctajul final al probei interviu

 

Rezultatul

1.Erdei Eniko 

88,44

 

ADMIS

2. Stan Bogdan95,33ADMIS
3. Demeter Ciprian Stelian89,33ADMIS
 

Rezultatul final al concursului

 
 

Numele şi prenumele candidatului

 

Punctajul final total

 

Rezultatul

1.Erdei Eniko89,78 

ADMIS

2. Stan Bogdan92,45ADMIS
3. Demeter Ciprian Stelian75,88ADMIS
 

Comisia de concurs:

 

Semnătura

președinte: Demeter Cornelia, secretar general  
membru: Pintiuța Laurențiu Bogdan, șef serviciu, SCLEP 
membru: Platona Bianca-Lucia, consilier juridic, Compartiment juridic             
Comisia de concurs: 
președinte: Ardelean Mihai-Sorin, șef serviciu, Poliția locală 
membru: Ciupe Elena, șef serviciu, Adminstrație publică locală 
membru: Curtean Rodica-Angela, consilier juridic, Compartiment juridic             
Secretarul comisiei: 
Banyai Mark, inspector GRU 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de promovare în grad profesional în cadrul aparatului de specialitate al primarului din 04.11.2020

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (mai mult…)

A N U N Ț

În conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, și în conformitate cu prevederile art. 618 alin. 2) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Marghita, jud. Bihor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice vacante de execuție de inspector debutant, respectiv, consilier achiziții publice superior, din cadrul Direcției tehnice, compartimentele urbanism, protecția mediului, cadastru funciar, respectiv, compartimentul achiziții publice, după următorul calendar: (mai mult…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocupare post vacant de îngrijitoare – Municipiul Marghita

Având în vedere prevederile art. 15 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (mai mult…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocupare posturi vacante de muncitor calificat – Municipiul Marghita

Având în vedere prevederile art. 15 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (mai mult…)

ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Municipiul Marghita organizează în data de 04.11.2020, ora 10.00, examen de promovare în grad profesional – proba scrisă, potrivit art. 618 alin.(1), alin.(4) și alin.(22) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și H.G. nr. 546/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici. Examenul se va desfăşura la sediul instituţiei din Marghita, str. Republicii nr. 1. (mai mult…)

RELUARE CONCURS RECRUTARE FUNCȚIE PUBLICĂ

Reluare concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Marghita, suspendat în temeiul art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, şi reluat prin derogare de la dispoziţiile mai sus-menţionate, în conformitate cu art. II din Legea 203/2020.

Informaţii concurs

Tip concurs: Recrutare pe funcție publică de conducere – Şef birou – compartiment: ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT SI TRANSPORT PUBLIC LOCAL (mai mult…)

A N U N Ț

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Marghita (str. C.Republicii nr.1)  organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție. (mai mult…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primăriei municipiului Marghita

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (mai mult…)

ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Municipiul Marghita organizează în data de 06.08.2020, ora 10.00, examen de promovare în grad profesional – proba scrisă, potrivit art. 618 alin.(1), alin.(4) și alin.(22) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și art. 125 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici. Examenul se va desfăşura la sediul instituţiei din Marghita, str. Republicii nr. 1. (mai mult…)

A N U N Ț

Avand în vedere prevederile art. 27 alin. 3 din Legea nr. 55 din 15.05.2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, potrivit cărora, pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante, Municipiul Marghita suspendă organizarea examenului de de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante de șef birou, cu proba scrisă în data de 25.05.2020.

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs, pe perioadă nedeterminată, a unei funcţii publice de conducere vacante de șef birou la Direcția tehnică – Biroul administrarea domeniului public si privat si transport public local Municipiul Marghita

Având în vedere prevederile art. 50 alin. 2) din Hotărarea Guvernului nr. 611 din 4 iunie 2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (mai mult…)

ANUNȚ EXAMEN/CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Având în vedere prevederile art. 476-479 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, cu respectarea prevederilor HG nr. 611/2008, actualizată, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, instituţia noastră va organiza concurs/examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut al funcţiilor publice de execuţie de: (mai mult…)

Decizia nr. 2 din 25.03. 2020 privind amânarea concursului programat în 02.04.2020, orele 10:00 la Casa de Cultură Marghita

Având în vedere referatul de specialitate înregistrat cu nr. 2519 din 25.03.2020 la compartimentul juridic.

Având în vedere prevederile Ordonanței Militare nr. 2 din 21.03.2020, privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 și a Ordonanței Militare nr. 3 din 24.03.2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19, ținând cont de:

– DECRETUL Președintelui României, nr. 195/2020 privind starea de urgență;

– hotărârea Comitetului Național de Urgență nr. 7/2020;

Directorul Casei de Cultură Marghita, Demeter Veronica numită prin Dispoziția nr 415 din 24.07.2017, în calitate de președinte al Comisiei de Concurs pentru postul ½ normă – contabil economist decide:

Art.1.  Se amână examenul programat în data de 02.04.2020, orele 10:00 pe perioada stării de urgență, cu posibilitatea prelungirii.

Art.2.  Data reluării examenului va fi anunțată printr-o decizie ulterioară.

Art.3.   Prezenta decizie se comunică cu: persoanele care fac parte din comisia de concurs, concurenților și spre afișare.

REZULTATUL PROBEI SCRISE la examenul/concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector clasa I, grad profesional PRINCIPAL, în cadrul Serviciului BUGET-CONTABILITATE, SALARIZARE 16.03.2020

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise: (mai mult…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de promovare în funcția publică de inspector, grad profesional principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului din 16.03.2020

              Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (mai mult…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de promovare consilier achiziții publice, grad superior Direcția tehnică, Compartimentul achiziții publice din 13.03.2020

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (mai mult…)

A N U N Ț

În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Casa de Cultură Marghita, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, cu timp parțial (½ normă),  a funcției contractuale de execuție vacante de: contabil-economist, S, grad I. (mai mult…)

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector clasa I, grad profesional PRINCIPAL, în cadrul Serviciului BUGET-CONTABILITATE, SALARIZARE, din data de 16.03.2020-proba scrisă

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: (mai mult…)

ANUNȚ EXAMEN/CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Având în vedere prevederile art. 476-479 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, cu respectarea prevederilor HG nr. 611/2008, actualizată, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, instituţia noastră va organiza concurs/examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut al funcţiilor publice de execuţie de: (mai mult…)

ANUNȚ EXAMEN/CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Având în vedere prevederile art. 476-479 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, cu respectarea prevederilor HG nr. 611/2008, actualizată, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, instituţia noastră va organiza concurs/examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut al funcţiilor publice de execuţie de: (mai mult…)

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector clasa I, grad profesional PRINCIPAL, în cadrul Serviciului BUGET-CONTABILITATE, SALARIZARE

În conformitate cu prevederile art. 618 alin. 2) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, Municipiul Marghita, jud. Bihor anunță organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector clasa I, grad profesional PRINCIPAL, în cadrul Serviciului BUGET-CONTABILITATE, SALARIZARE. (mai mult…)

Copyright @ Municipiul Marghita 2015 +40259 362001 [email protected]
Webmaster