Categorie: Buget si Executie Bugetara

Buget 2018

conta_calcBuget rectificare 2018

Buget rectificare 2018

Buget initial 2018

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2019-2021

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII – SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

Proiectul de buget local pe anul 2016

bugetlocalIn conformitate cu art. 39 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată , Primăria Municipiului Marghita supune spre dezbatere publică Proiectul de buget local pe anul 2016, în limitele sumelor de care dispune la momentul afişării. (mai mult…)

Program cu publicul casierie

Luni-Joi: 08.30-14.30

   Vineri: 08.30-13.30

Plati Casierie:
– Alocatii nou nascuti;
– Ajutor lemne;
– Ajutor social;
– Ajutor de urgenta;
– Sprijin casatorie;
etc.

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole ºi paragrafe pe anul 2008. Descarcati aici

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole ºi paragrafe pe anul 2009. Descarcati aici

Darea de seama pe 2011 descarcati aici

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole si paragrafe pe anul 2012. Descarcati aici

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole si paragrafe pe anul 2013. Descarcati aici

Dare de seama anuala pe anul 2012

Dare de seama pe trimestrul I 2013

Dare de seama anuala 2013

Bugetul initial pe anul 2014

Dare de seama anuala incheiata la 31-12-2014

Bani
Copyright @ Municipiul Marghita 2015 +40259 362001 [email protected]
Webmaster